I mars 1999 började vi bygga ridhus. ( 20x60m )        Se våra Leverantörer

Så här blev resultatet

 
 

Ett ridhusbygge i bilder

Först skulle en del träd tas bort och gamla trotjänare fick rycka in...

Sen kom Blommans Schakt och vi började bygga väg till ridhuset med
sten från stallbygget

 

Snön föll och Blomman grävde

.. och grävde

.. och grävde

 

Fortsättning på bygget